BINANCE:BNBUSD   Binance Coin / US Dollar (calculated by TradingView)
#BNB 四小时级别上升三角
密切关注上升三角上缘压力区
目前已经四次尝试突破压力区块
等回采后下方趋势线后
尝试进场做多
等待买进区域28$
止盈31$
止损如果四小时收在26.7$出场