COINBASE:BTCUSD   比特币/美元
473浏览
7
好玩好玩
评论: 这图有个缺陷,时间周期不同。
时间游戏—成本游戏—心理游戏

评论

btc和美元负相关 ltc分析一下可好
+1 回复
mofa3800 KKKKKKKKKKKKing
@KKKKKKKKKKKKing, 前面画了那么多自己都不去认真自己琢磨,整天要求真多。俺不伺候不自我学习的。
回复
大佬 ae这千年王八怎么看
回复