niujun

原油.....昨晚来到『兔耳』空在起跌点.....跌破(钻石兔)下巴.....赚翻...哈哈..

做空
NYMEX:CL1!   轻质原油期货
原油.....昨晚来到『兔耳』空在起跌.....跌破(钻石兔)下巴......空..

原油..跌破(钻石兔)下巴.....收不上....接着.....空..

此兔非彼家兔