WAVE393

【ETHUSDT】通过ETHBTC汇率图表的波浪分析,我发现了这个!

做多
BINANCE:ETHBTC   以太坊/比特币
入图【ETHBTC】的波浪图表分析所示,我们或许正处于ETH大时间架构上强于BTC的进程中
20151021-20170617,ETHBTC完成了一个推动五波上涨,
20170617-20190905,是处于BTC强于ETH的汇率调整阶段,
而在20190905开始至今,发现了内部有多重的推动结构,
这让我倾向于ETH或许正处于多重时间架构的多头共振阶段,
也许下一个爆发的就是ETH,
让我们拭目以待!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本分析仅用于行为金融学学术交流
不构成买卖建议
合约市场具有高度风险
请遵守您所在国家或地区的法律

善猎者必善于等待。