jiahongjuan888

希望这个位置的支撑有效,做多欧磅

做多
OANDA:EURGBP   欧元/英镑
欧磅做多
评论: 继续持有,支撑变成0.84
交易结束:到达目标: 止盈

评论

你是说支撑的依据是指1.618还是扩展的1.414
+1 回复
jiahongjuan888 benny.zeng
@benny.zeng, 1.618,RSI背驰
回复
benny.zeng jiahongjuan888
@jiahongjuan888, 嗯。RSI好像没有背离,你的RSI的参数是系统默认的吗?
回复