000017 Shenzhen China Bic 6.00-1.64%-0.10卖出1.289M2.404B-0.0053.00
000032 Shenzhen Sed Indus 9.28-2.93%-0.28卖出1.739M4.134B84.950.121460.00
000037 Shenzhen Nanshan P 6.63-1.78%-0.12卖出1.124M3.101B2.982.27562.00
000038 Shn Capstone Indl 19.15-2.45%-0.48强烈卖出1.685M10.293B26.320.75290.00
000045 Shn Textile Hldgs 9.51-1.65%-0.16强烈卖出1.570M4.654B-0.001256.00
000155 Sichuan Chemical 5.55-1.60%-0.09卖出12.023M7.150B4.401.2818.00
000400 Xj Electric 12.12-1.54%-0.19卖出7.078M12.685B13.700.925890.00
000404 Huayi Compressor 5.75-1.03%-0.06卖出4.188M4.204B20.250.306447.00
000413 Dongxu Optoelectro 8.96-2.40%-0.22强烈卖出32.262M51.387B30.450.304461.00
000526 Xiamen Unigroup Xu 27.80-2.08%-0.59卖出1.940M2.874B5288.500.0114888.00
000532 Zhuhai Huajin Capi 9.95-0.60%-0.06卖出1.715M3.478B90.750.11640.00
000555 Digital China Info 11.58-2.69%-0.32卖出3.236M11.368B44.720.268536.00
000561 Shaanxi Fenghuop 8.06-2.42%-0.20强烈卖出2.165M4.989B206.350.043081.00
000585 Northeast Elec Dev 4.26-9.94%-0.47卖出25.887M3.589B-0.12540.00
000655 Shandong Jinling M 6.16-1.44%-0.09卖出3.510M3.691B-0.553151.00
000692 S/ht Thermal Power 4.46-3.25%-0.15卖出2.982M2.483B-0.033017.00
000695 Tianjin Binhai E&d 9.43-5.79%-0.58卖出1.876M2.346B-0.02342.00
000701 Xiamen Xinde Co 9.75-0.91%-0.09卖出2.132M3.985B28.520.344786.00
000733 China Zhenhua Scie 13.66-1.87%-0.26卖出3.647M6.538B33.940.418805.00
000737 Nafine Chemical I 4.39-2.66%-0.12卖出3.788M2.464B-0.265093.00
000738 Aecc Aero-Engine C 13.90-1.42%-0.20卖出3.819M16.348B70.050.208216.00
000768 Avic Aircraft Co L 15.38-1.85%-0.29卖出12.387M44.990B106.600.1536929.00
000788 Pku Healthcare Cor 8.38-1.30%-0.11卖出1.187M5.102B188.590.05825.00
000801 Sichuan Jiuzhou El 5.50-1.61%-0.09卖出4.040M5.697B54.680.104936.00
000816 Jiangsu Nonghua In 2.95-1.67%-0.05卖出13.873M4.569B-0.153342.00
000819 Yueyang Xingchang 11.97-1.80%-0.22卖出1.155M3.299B398.300.03712.00
000821 Hubei Jingshan Lig 11.02-1.52%-0.17卖出2.635M5.470B37.340.312280.00
000826 Tus-Sound Environm 30.47-1.99%-0.62卖出4.193M32.178B23.581.3439492.00
000875 Jilin Power Share 3.71-1.33%-0.05卖出5.879M8.092B-0.083481.00
000901 Aerospace Hi-Tech 21.85-1.18%-0.26卖出2.036M9.135B57.170.395679.00
000909 Soyea Technology 10.26-0.39%-0.04卖出651.300K3.208B122.450.08530.00
000920 South Huiton Co 9.36-1.89%-0.18卖出1.753M4.039B37.040.261145.00
000962 Ningxia Orient Tan 7.86-2.72%-0.22卖出3.293M3.558B87.630.091835.00
000973 Fspg Hi-Tech C 5.84-1.02%-0.06卖出4.340M5.669B41.810.143891.00
001696 Chongqing Zongshen 6.15-1.13%-0.07卖出3.726M7.134B26.530.236442.00
002015 Xiake Color Spinni 6.45-1.98%-0.13卖出3.294M2.629B-0.04382.00
002020 Zhejiang Jingxin P 10.07-0.10%-0.01卖出3.385M7.715B25.650.412401.00
002026 Shandong Weida Mac 7.68-1.29%-0.10卖出2.399M3.277B25.870.303087.00
002030 Da An Gene Co(sun 17.65-3.50%-0.64卖出5.021M13.411B136.390.142670.00
002036 Lianchuang Elevtro 14.86-1.20%-0.18卖出3.530M8.622B38.990.404421.00
002052 Shenzhen Coship El 5.12-3.03%-0.16卖出6.390M3.931B-0.65801.00
002059 Yunnan Tourism Co 7.35-2.00%-0.15卖出1.428M5.408B131.910.062174.00
002074 Guoxuan High-Tech 20.93-4.91%-1.08卖出13.768M25.575B24.000.945203.00
002076 Cnlight Co. Ltd. 5.00-1.19%-0.06卖出2.663M3.717B109.630.051505.00
002096 Hunan Nanling Indu 7.81-1.01%-0.08卖出1.177M2.929B118.290.075508.00
002105 Hl Corp.(shenzhen) 6.17-1.12%-0.07强烈卖出1.276M2.292B45.620.145155.00
002130 Shenzhen Woer Heat 5.44-3.20%-0.18卖出8.314M7.208B57.400.104724.00
002149 Western Metal Mate 9.04-1.09%-0.10卖出3.267M3.850B79.410.111415.00
002150 Jiangsu Tongrun Eq 8.34-1.42%-0.12卖出775.100K2.334B23.710.361179.00
002164 Ningbo Donly 8.46-1.97%-0.17强烈卖出2.914M6.056B58.340.151267.00
002167 Guangdong Orient Z 9.26-0.96%-0.09卖出3.469M5.918B136.030.07926.00
002172 Jiangsu Aoyang Tec 5.82-1.36%-0.08卖出1.589M4.331B17.880.334484.00
002173 Innovation Medical 12.17-1.70%-0.21卖出550.000K5.663B39.670.313109.00
002184 Shanghai Hi-Tech C 11.64-1.44%-0.17强烈卖出571.112K2.873B260.170.051093.00
002190 Sichuan Chengfei I 18.36-0.11%-0.02卖出1.586M6.748B138.450.143962.00
002200 Yunnan Yuntou Ecol 11.52-1.79%-0.21卖出1.286M2.141B-0.21638.00
002213 Shenzhen Terca Tec 16.00-0.06%-0.01卖出434.000K3.420B466.550.04216.00
002224 Sanlux Co Ltd 8.50-1.05%-0.09卖出1.621M5.653B29.400.291216.00
002232 Qiming Information 10.09-1.27%-0.13卖出1.310M4.147B64.340.161900.00
002238 Shenzhen Topway Vi 9.38-1.88%-0.18卖出1.616M5.951B23.010.422357.00
002243 S/z Beauty Star Co 7.70-0.26%-0.02卖出903.100K2.792B64.390.123313.00
002246 Sichuan Nitrocell 11.65-1.19%-0.14卖出2.974M4.828B65.400.182100.00
002250 Lianhe Chemical Te 10.05-1.08%-0.11卖出3.103M9.370B46.890.234769.00
002253 Wisesoft Co Ltd 18.45-4.65%-0.90卖出2.862M4.458B113.500.17570.00
002255 Suzhou Hailu Heavy 6.540.00%0.00卖出828.200K4.675B41.920.161357.00
002259 Sichuan Shengda Fo 5.72-3.38%-0.20卖出3.719M4.476B60.380.101426.00
002261 Talkweb Informatio 7.31-3.18%-0.24强烈卖出8.938M8.308B41.660.184405.00
002272 Sichuan Crun Co Lt 5.36-1.65%-0.09卖出943.013K2.292B289.350.021095.00
002280 Hangzhou Liaison I 7.35-2.13%-0.16卖出11.718M16.612B133.630.06667.00
002292 Alpha Group 12.72-1.62%-0.21卖出7.153M16.899B44.960.296826.00
002296 Henan Splendor Sci 7.21-1.23%-0.09卖出2.171M2.723B40.950.18687.00
002298 Anhui Sinonet And 8.72-1.02%-0.09强烈卖出1.946M6.181B36.560.241510.00
002303 Mys Group Co Ltd 6.34-3.06%-0.20卖出6.136M10.226B39.360.174881.00
002308 Vtron Group Co Ltd 10.52-0.57%-0.06卖出2.443M9.712B37.650.281195.00
002315 Focus Technology 21.05-2.14%-0.46卖出1.022M5.029B39.170.552003.00
002316 Shenzhen Keybridge 10.26-1.72%-0.18卖出1.036M4.206B-0.06219.00
002318 Zhejiang Jiuli Hi- 7.010.43%0.03卖出2.208M5.882B34.860.202621.00
002322 Ningbo Ligong Envi 17.52-2.01%-0.36卖出1.153M7.145B28.050.641373.00
002324 Shanghai Pret Comp 21.950.23%0.05卖出244.500K5.994B28.350.781501.00
002328 Shanghai Xinpeng I 6.46-0.77%-0.05卖出1.939M2.913B30.870.213056.00
002329 Royal Group Co Ltd 6.48-0.92%-0.06卖出2.979M5.445B20.090.321879.00
002338 Changchun Up Optot 13.20-1.05%-0.14卖出999.002K3.245B79.680.171211.00
002343 Ciwen Media Co Ltd 31.41-1.10%-0.35卖出3.171M10.890B34.760.92206.00
002348 Goldlok Toys Holdi 5.52-0.54%-0.03卖出1.834M5.342B115.720.05914.00
002361 Anhui Shenjian New 5.25-2.23%-0.12卖出3.362M4.667B32.430.17995.00
002364 Hangzhou Zhongheng 10.15-1.26%-0.13卖出1.466M5.793B54.260.191911.00
002368 Taiji Computer Cor 22.30-1.76%-0.40卖出2.861M9.355B30.910.734004.00
002374 Shandong Lipeng Co 4.87-0.81%-0.04卖出1.984M4.299B24.600.201916.00
002389 Zhejiang Nanyang T 17.73-2.58%-0.47卖出4.235M17.210B124.360.151344.00
002401 Cosco Shipping Tec 11.74-1.10%-0.13卖出2.001M3.584B57.450.21493.00
002404 Zhejiang Jiaxin Si 6.600.30%0.02卖出1.333M3.436B28.250.233258.00
002414 Wuhan Guide Infrar 15.61-2.44%-0.39卖出933.109K9.963B135.050.122633.00
002420 Guangzhou Echom Sc 5.04-1.18%-0.06卖出853.400K2.017B-0.295867.00
002433 Guangdong Taiantan 8.27-0.72%-0.06卖出3.812M6.421B22.560.371522.00
002441 Zhongyeda Electric 9.59-0.93%-0.09卖出1.390M5.262B23.930.402661.00
002444 H/z Great Star Ind 12.70-1.47%-0.19卖出5.258M14.247B24.340.544599.00
002446 G/d Shenglu Tel Te 9.43-1.26%-0.12强烈卖出3.028M7.621B82.160.121929.00
002473 Ningbo Sunlight El 9.30-3.12%-0.30卖出1.555M1.555B-0.20419.00
002489 Yotrio Group Compa 5.43-1.63%-0.09卖出4.743M12.097B187.270.0311271.00
002502 Huawei Culture Co 8.23-0.84%-0.07卖出1.381M7.128B19.020.44310.00
002504 Beijing Honggao Cr 4.52-4.64%-0.22强烈卖出11.278M4.852B41.210.11794.00
002526 Shandong Mining Ma 6.05-2.42%-0.15强烈卖出2.505M3.825B40.040.161875.00
002527 Shanghai Step Elec 9.58-1.54%-0.15卖出1.713M6.028B34.950.282170.00
002528 Shenzhen Infinova 5.03-0.20%-0.01卖出2.228M5.253B-0.341586.00
002529 Fujian Haiyuan Aut 13.73-7.23%-1.07卖出5.904M4.033B-0.02818.00
002535 Linzhou Heavy Mach 4.60-1.08%-0.05卖出2.816M3.712B110.790.041596.00
002544 Gci Science & Tech 14.30-1.72%-0.25卖出3.744M8.386B68.880.213819.00
002546 Nanjing Xinlian El 4.95-1.79%-0.09强烈卖出2.812M4.162B41.170.121389.00
002553 Jiangsu Nanfang Be 8.51-1.62%-0.14卖出856.736K2.986B39.310.22786.00
002565 Shanghai Shunho Ne 6.17-2.68%-0.17强烈卖出1.619M4.297B54.970.111707.00
002570 Beingmate Baby & C 6.73-1.90%-0.13卖出6.457M7.004B-0.723883.00
002585 Jiangsu Shuangxing 6.550.00%0.00卖出1.205M7.597B48.570.141162.00
002587 Shenzhen Aoto Elec 6.77-3.29%-0.23卖出6.928M4.225B38.090.181162.00
002593 Xiamen Sunrise Gp 4.24-0.93%-0.04强烈卖出1.197M2.980B44.410.102410.00
002599 Beijing Shengtong 11.69-1.18%-0.14强烈卖出408.960K3.859B53.210.221549.00
002605 Shanghai Yaoji Pla 11.65-2.35%-0.28卖出2.415M4.750B59.660.201092.00
002619 Egls Co Ltd 6.30-2.02%-0.13卖出11.458M11.752B30.480.21851.00
002623 Changzhou Almaden 21.48-1.47%-0.32强烈卖出510.300K3.536B-0.121535.00
002629 Zhejiang Renzhi Co 5.89-2.16%-0.13卖出4.654M2.649B49.580.13310.00
002631 Der Future Science 10.61-1.76%-0.19卖出2.680M7.084B40.620.271959.00
002633 Shenke Slide Beari 11.05-1.34%-0.15卖出487.100K1.681B-0.05469.00
002637 Zhejiang Zanyu Tec 10.15-3.70%-0.39卖出1.683M4.458B29.140.361760.00
002642 United Electronics 12.15-2.64%-0.33强烈卖出4.951M8.263B42.630.291347.00
002658 Beijing Sdl Techno 12.25-2.31%-0.29卖出1.478M7.603B34.910.361389.00
002675 Yantai Dongcheng B 10.21-3.50%-0.37卖出3.206M7.500B43.320.251251.00
002681 Shenzhen Fenda Tec 9.960.20%0.02卖出1.439M14.730B29.420.344455.00
002684 Dynavolt Renewable 17.140.06%0.01卖出2.318M9.725B49.080.353578.00
002689 Shenyang Yuanda In 5.29-1.49%-0.08卖出1.750M5.093B66.870.081948.00
002700 Xinjiang Haoyuan N 9.34-4.21%-0.41卖出2.701M4.469B58.800.18505.00
002702 Haixin Foods Co Lt 5.14-0.58%-0.03卖出2.303M2.615B-0.041106.00
002703 Zhejiang Shibao 7.83-2.73%-0.22卖出2.678M5.066B118.540.071873.00
002707 Utour Group Co Ltd 10.511.15%0.12强烈卖出1.177M8.781B46.960.223987.00
002708 Changzhou Nrb Corp 6.08-6.46%-0.42卖出3.900M3.061B90.610.073384.00
002718 Zhejiang Youpon In 46.003.81%1.69卖出253.515K3.853B29.291.50638.00
002722 Geron Co Ltd 25.13-3.20%-0.83卖出1.304M4.573B38.480.681972.00
002731 Shenyang Cuihua Go 17.40-0.91%-0.16卖出291.700K2.667B33.710.53540.00
002740 Shenzhen Ideal Jew 8.59-0.92%-0.08卖出1.084M2.876B35.990.24752.00
002750 Kunming Longjin Ph 9.15-1.19%-0.11卖出505.484K3.697B76.640.12222.00
002759 Guangdong Tonze El 15.52-3.00%-0.48卖出2.459M7.425B35.030.47923.00
002763 Shenzhen Huijie Gr 13.450.82%0.11卖出635.097K5.155B20.710.648707.00
002770 Henan Kedi Dairy C 4.49-1.54%-0.07卖出3.000M4.960B40.050.111275.00
002772 Tianshui Zhongxing 10.49-1.22%-0.13强烈卖出1.167M3.935B26.700.402478.00
002781 Shenzhen Qixin Con 21.49-2.27%-0.50卖出624.200K4.984B34.650.641150.00
002790 Xiamen R And T Plu 26.08-0.08%-0.02卖出170.628K4.174B23.761.101881.00
200413 Dongxu Optoelectro 5.27-2.77%-0.15强烈卖出586.003K51.387B30.450.304461.00
300001 Qingdao Tgood Elec 13.240.30%0.04卖出1.950M13.148B49.700.276383.00
300025 Hangzhou Huaxing C 5.75-1.03%-0.06卖出3.686M2.485B40.610.143242.00
300029 Jiangsu Huashengti 7.23-0.55%-0.04卖出633.300K1.438B-0.22495.00
300030 Guangzhou Improve 8.25-1.32%-0.11卖出1.253M2.582B107.540.08891.00
300034 Beijing Cisri-Gaon 10.900.55%0.06卖出1.980M4.686B66.100.17623.00
Load More
简体
English
English (UK)
English (IN)
Deutsch
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe
Русский
Português
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
ภาษาไทย
Tiếng Việt
日本語
한국어
台灣
首页 股票筛选器 外汇信号搜索器 加密货币信号搜索器 财经日历 如何运作 图表功能 网站规则 版主 网站 & 经纪商解决方案 插件 图表库 功能请求 博客 & 新闻 常见问题 帮助 & 维基 Twitter
个人资料 个人资料设置 账号和账单 我的支持标签 联系支持 已发表观点 粉丝 正在关注 私人消息 聊天 退出