EMPRESAS COPEC SA
COPEC BCS

COPEC
EMPRESAS COPEC SA BCS
 
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E

COPEC financial statements

EMPRESAS COPEC SA的财务摘要以及所有关键数字

COPEC目前的市值为8.904T。 公司近12个月每股盈余为(EPS TTM)为442.80,股息收益率为0.50%,市盈率为15.47。 下一个EMPRESAS COPEC SA收益日期是11月26,估计为178.00。

收益
下一步:
损益表
资产负债表
现金流量