Hang Seng index of Hong Kong listed shares HKG33

HKG33FXCM
HKG33
Hang Seng index of Hong Kong listed sharesFXCM
 
没有交易
前收价
开盘价
成交量
 — 
当日价格范围
前收价
开盘价
成交量
 — 
当日价格范围

概览

恒生指数是香港流通市值调整后的市值加权股市指数。 它用于记录和监控香港股市最大的公司的日常变动,并且是香港整体市场表现的主要指标。 这50家组成公司占香港证券交易所市值的约58%。

相关品种

香港恒生指数
 
   
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX
 
   
Hong Kong 33
 
   
HANG SENG INDEX FUTURES
 
   
HANG SENG INDEX FUTURES