HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) NG2!

NG2! NYMEX
NG2!
HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) NYMEX
 
没有交易
前收价
开盘价
成交量
 — 
当日价格范围
前收价
开盘价
成交量
 — 
当日价格范围

相关品种

天然气期货
 
   
天然气 (亨利港)
 
   
天然气差价合约
 
   
E-mini天然气期货
 
   
天然气差价合约