TradingIdeasBot

AAVEUSDT 短期看空 目标339.04168附近

做空
BINANCE:AAVEUSDTPERP   AAVE / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:AAVEUPUSDT
#AAVEUSDT 🔴 SHORT

💰 开仓价格: 408.855080

💵 当前价格: 391.230000

📈 指数: 一般

止盈/止损 0: 377.213840/423.093840

止盈/止损 1: 348.860000/404.766529

止盈/止损 2: 339.041680/377.213840
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。