KKKKKKKKKKKKing

Algo吸筹三个月目标0.77然后0.98!

做多
KKKKKKKKKKKKing 已更新   
BINANCE:ALGOUSDT.P   Algorand / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
等SOS出现或者回踩接!
评论:
评论:
11月 基本面!ALGO 似乎是 FIFA 2022 比赛赞助商
交易结束:到达目标
评论:
评论:
买预期,卖事实

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。