AKG-Trading

BTC Analysis

AKG-Trading 已更新   
BITSTAMP:BTCUSD   比特币/美元
If the price break the 7210 support level ,the 7140/6950 will be tested.
评论:
bu gai duo dian zan ma? rang ta 7260 ting,ta jiu 7260 ting
评论:
7260-7210 zhui kong de jiu cai you shabi le
jue dui bu neng rang jiu cai zhuan qian
评论:
Enjoy the profit
Merry christmas for all followers
评论:
7210 again

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。