KKKKKKKKKKKKing

历年9月基本不太平

做多
KKKKKKKKKKKKing Premium 已更新   
GEMINI:BTCUSD   比特币/美元
坐稳扶好!!!!
评论: Q4以往都比较强

电报分析交流群 https://t.me/+bvzoXDmuMZ40Mjll
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。