Sunshine_BTC

BTC继续观望,等待下一个买点。

OKEX:BTCUSD3M   BTCUSD Futures Contract 31 Dec 2021
目前走势又进入了中阴阶段,方向不明朗。

这里从底部反弹上来,行情整体走势算很弱的,没有持续的行情,如果上面都破不了季度合约价9380,那么不排除行情会再次下探寻低。上不去就要下嘛!

目前合约没有合适的点位,等待更好的点位提示。现货仓位依然没变继续持有!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------以上是我个人的操作策略,不作投资建议,数字货币有风险,合约需谨慎。