HanlWang

奔月狗🚀1$

做多
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
四次笑杯求的上索

四三.平 知机卦 雪里寻梅之象

不作妄求,待时而动,必有所成。

象呈雪里寻梅,有心人天不负,经过良机而有成。