Heads_Up

ETHUSD --是什么让价格产生波动

BITFINEX:ETHUSD   以太坊/美元
20180904交易记录--ETHUSD
好的交易机会都是等出来的
错过了就不好了
如果现在来看的话
即将达到1:1的盈利
多头是否可以在继续冲破
-----------------------------------
没有买卖就没有杀害
如果不赚钱
为什么会买
如果不赚钱
为什么会卖
到底是什么人在买
到底是什么人在卖

这些都不重要
重要的是把握每一个指的把握的交易机会
-------------------------------------------------
评论: 耐心等待到达目标