Heads_Up

ETHUSD --是什么让价格产生波动

Heads_Up 已更新   
BITFINEX:ETHUSD   以太坊/美元
20180904交易记录--ETHUSD
好的交易机会都是等出来的
错过了就不好了
如果现在来看的话
即将达到1:1的盈利
多头是否可以在继续冲破
-----------------------------------
没有买卖就没有杀害
如果不赚钱
为什么会买
如果不赚钱
为什么会卖
到底是什么人在买
到底是什么人在卖

这些都不重要
重要的是把握每一个指的把握的交易机会
-------------------------------------------------
评论:
耐心等待到达目标
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。