Edgeopt

仍然在三角形中

做空
FX:XAUUSD   黄金/美元
366浏览
1
继续关注和追踪
评论:
评论:
评论:
评论:
评论:
评论: Price stands above 1287~1288 bullish
评论: Price stands above 1287~1288 bullish
价格站上1287 1288 多头
评论:
交易开始: 多头进场 目标 1284 1305 1315
交易结束:到达目标
交易开始: 空头目标 1259 1249
评论:
评论:
评论: 1283.3 破了可确认
评论:
评论: Catch
评论: COP 1294.8到达
评论:
评论:
评论:
交易结束:到达目标: 关掉一部分多单
评论: 出50%仓
评论:
交易手动结束
交易开始: TP 1308
评论:

评论