kapuzmustafa

Peak and Trough Tracker by Mustafa KAPUZ

kapuzmustafa 已更新   
Peak and Trough Tracker

This indicator identifies the highest and lowest prices reached in two user-defined time periods. It then draws two lines connecting these peak and trough points. The purple line represents the connection between the highest prices, while the aqua line represents the relationship between the lowest prices. Both lines extend into the future and past, providing insights into potential support and resistance levels.

How to Use:

  1. Add the indicator to your chart.
  • Enter two time periods.
  • Analyze the lines connecting peak and trough points.


This tool helps visually understand the market's key turning points and adjust your investment strategy based on these insights.

Zirve ve Dip Noktaları İzleyici

Bu indikatör, kullanıcı tarafından belirlenen iki zaman periyodunda piyasanın ulaştığı en yüksek ve en düşük fiyatları tespit eder. Ardından, bu zirve ve dip noktalarını birleştiren iki çizgi çizer. Mor çizgi, en yüksek fiyatlar arasındaki bağlantıyı gösterirken; aqua çizgi, en düşük fiyatlar arasındaki ilişkiyi temsil eder. Her iki çizgi de geleceğe ve geçmişe doğru uzanarak, potansiyel destek ve direnç seviyeleri hakkında fikir verir.

Kullanımı:

İndikatörü grafik üzerine ekleyin.
İki zaman periyodu girin.
Zirve ve dip noktalarını birleştiren çizgilerin analizini yapın.
Bu araç, piyasanın önemli dönüm noktalarını görsel olarak anlamanıza ve yatırım stratejinizi bu bilgilere göre ayarlamanıza yardımcı olur.

版本注释:
Language changes
版本注释:
Language Changes v2

开源脚本

本着真正的TradingView精神,该脚本的作者将其开源发布,以便交易者可以理解和验证它。为作者喝彩!您可以免费使用它,但在出版物中重复使用此代码受网站规则的约束。 您可以收藏它以在图表上使用。

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。

想在图表上使用此脚本?