KAREL ELEKTRONIK
KAREL BIST

KAREL
KAREL ELEKTRONIK BIST
马上交易
 
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
马上交易

财务报表

KAREL ELEKTRONIK的财务摘要以及所有关键数字

KAREL目前的市值为1.925B。 公司近12个月每股盈余为(EPS TTM)为2.40,股息收益率为0.00%,市盈率为13.81。

收益
下一步:
损益表
资产负债表
现金流量