BANCO SANTANDER S.A.BANCO SANTANDER S.A.BANCO SANTANDER S.A.

BANCO SANTANDER S.A.

没有交易
在超级图表上查看

SAN基本面

BANCO SANTANDER S.A.财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度SAN的总收入为34.38 B EUR,与前一季度相比增加了6.22%。 Q1 24的净收入是2.85 B EUR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM