III

IPROEB BISTRITA

没有交易
在超级图表上查看

IPRU基本面

IPROEB BISTRITA财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度IPRU的总收入为44.74 M RON,与前一季度相比下降了4.26%。 Q1 24的净收入是7.29 M RON。

Q1 '15
Q2 '15
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:RON
Q1 '15
Q2 '15
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长