GRUPO NUTRESA S.A.GRUPO NUTRESA S.A.GRUPO NUTRESA S.A.

GRUPO NUTRESA S.A.

没有交易
在超级图表上查看

NUTRESA基本面

GRUPO NUTRESA S.A.主要财务统计数据和比率

如果您想查看NUTRESA市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:COP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率