QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSCQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSCQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC

QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC

没有交易
在超级图表上查看

QIIK基本面

QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度QIIK的总收入为632.68 M QAR,与前一季度相比增加了1.88%。 Q1 24的净收入是335.19 M QAR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:QAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM