555

NAKAYAMA STEEL WORKS

没有交易
在超级图表上查看

5408基本面

NAKAYAMA STEEL WORKS财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度5408的总收入为46.21 B JPY,与前一季度相比增加了1.89%。 Q4 23的净收入是2.38 B JPY。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长