Zigeshe

Premium
注册于
在这里,阅读市场,理解市场,顺应市场
关注的市场占比
76 % 加密货币 17 % 指数 7 % 其它
最关注的品种
BTCUSD 32% | 19 ETHUSD 12% | 7 DXY 7% | 4 US30 5% | 3
显示更多的观点 1234
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
3
1
1
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
1
6
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
1
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
1
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
1
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
16
7
21
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
8
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
0
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
592
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
China
1423
216
926
消息 关注 正在关注 取消关注
2439
1037
306
消息 关注 正在关注 取消关注
Beijing
949
94
93
消息 关注 正在关注 取消关注
12043
0
6
消息 关注 正在关注 取消关注
62913
0
30
消息 关注 正在关注 取消关注
在线 Buenos Aires, Argentina
11094
0
12
消息 关注 正在关注 取消关注
UK
249
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
1253
141
103
消息 关注 正在关注 取消关注
4293
283
253
消息 关注 正在关注 取消关注
676
108
78
消息 关注 正在关注 取消关注
6547
600
6750
消息 关注 正在关注 取消关注
494
33
40
消息 关注 正在关注 取消关注
Singapore, Australia
393
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
China
480
12
1
消息 关注 正在关注 取消关注
1081
3
6
消息 关注 正在关注 取消关注
61
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
lightening boi
46
0
0
消息 关注 正在关注 取消关注
4949
804
2918
消息 关注 正在关注 取消关注
529
5
37
消息 关注 正在关注 取消关注
该用户未关注任何代码
类型
脚本访问
隐私