NATURGY BAN SANATURGY BAN SANATURGY BAN SA

NATURGY BAN SA

没有交易
在超级图表上查看

GBAN基本面

NATURGY BAN SA财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度GBAN的总收入为81.07 B ARS,与前一季度相比增加了83.31%。 Q4 23的净收入是6.17 B ARS。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:ARS
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长