HERBAL DISPATCH INC.HERBAL DISPATCH INC.HERBAL DISPATCH INC.

HERBAL DISPATCH INC.

没有交易
在超级图表上查看

HERB基本面

HERBAL DISPATCH INC.主要财务统计数据和比率

如果您想查看HERB市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率