Hive

没有交易
在超级图表上查看

Hive交易所

获取所有可用市场上的Hive加密货币汇率。在下表中,你将找到基于SMA,ADX,MACD和其他震荡指标和指标的HIVE概览、表现和技术分析。
商品代码
交易所
价格
涨跌 %
成交量
24小时
成交量变动 %
24小时
最高价
最低价
成交量
技术评级
HIVEKRWHive / KRWUPBIT527.90+2.74%10.009M+41.63%532.00508.108.061M
强烈买入
HIVEUSDTHIVE / TetherUSBINANCE0.3752+3.11%3.134M+18.16%0.37590.36041.709M
强烈买入
HIVEKRWHIVE / South Korean WonBITHUMB527.0000+2.73%1.124M+112.71%535.0000509.0000705.284K
强烈买入
HIVEBTCHIVE / BitcoinBINANCE0.00000601+0.84%221.282K+14.79%0.000006100.00000591129.382K
卖出
HIVEUSDHIVE / US DollarBINANCE0.37369711+2.68%214.215K+12.79%0.375898370.36151754129.382K
强烈买入
HIVEUSDTHIVE / USDTMEXC0.3742+2.75%91.826K−17.84%0.37590.360462.95K
强烈买入
HIVEBTCHIVE / BTCMEXC0.000006030+1.65%40.521K−7.11%0.0000061100.00000589039.494K
卖出
HIVEUSDTHIVE / TETHERCOINEX0.3726+2.81%8.534K+17.63%0.37390.36097.562K
强烈买入
HIVEBTCHIVE / BITCOINCOINEX0.0000060400+2.56%3.563K+9.65%0.00000608000.00000590003.534K
卖出
HIVEBTCHive / BTCUPBIT0.000005880+1.20%1.188K−92.56%0.0000060600.0000058802.039K
卖出
HIVEUSDTHive / TetherHITBTC0.22486−32.15%47+67.83%0.224860.2248684
卖出
HIVEBTCHive / BitcoinHITBTC0.000003940−40.08%30.00%0.0000039400.00000394014
强烈卖出
HIVEUSDHive / US DollarHITBTC0.200871820−40.21%30.00%0.2008718200.20087182014
卖出
HIVEUSDT_D8EEAAHIVE / TETHER USD on BSC (D8EEAA...F3FB09)PANCAKESWAP0.5532−0.51%0.55610.553296
卖出