SSS

SON LA SUGAR JSC

没有交易
在超级图表上查看

SLS基本面

SON LA SUGAR JSC财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度SLS的总收入为241.82 B VND,与前一季度相比增加了28.68%。 Q3 24的净收入是102.27 B VND。

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:VND
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长