PPP

TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK

没有交易
在超级图表上查看

PGJO基本面

TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

以下年度和季度收益报告将帮助您了解PGJO的表现。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:IDR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长