STATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIA

STATE BK OF INDIA

没有交易
在超级图表上查看

SBIN基本面

STATE BK OF INDIA财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度SBIN的总收入为1.65 T INR,与前一季度相比增加了7.74%。 Q4 23的净收入是213.84 B INR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM