STS GROUP AG O.N.

没有交易
在超级图表上查看

SF3基本面

STS GROUP AG O.N.财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

SF3上个半年的总收入为143.50M EUR,与上一个半年相比高21.92%。 H1 23的净收入是-800.00k EUR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长