STS GROUP AG O.N.

没有交易
在超级图表上查看

SF3基本面

STS GROUP AG O.N.主要财务统计数据和比率

SF3股价营收比为0.12。该公司的企业价值倍数(EV/EBITDA)为3.66。截至2022,该公司雇用了 1.42k位员工。

统计
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
市盈率
价格现金流比率
货币:EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率