MAHANAGAR GAS LTDMAHANAGAR GAS LTDMAHANAGAR GAS LTD

MAHANAGAR GAS LTD

没有交易
在超级图表上查看

MGL基本面

MAHANAGAR GAS LTD财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度MGL的总收入为15.69 B INR,与前一季度相比下降了0.14%。 Q3 23的净收入是3.17 B INR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长