ProShares UltraPro Short QQQProShares UltraPro Short QQQProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

没有交易
在超级图表上查看

关键统计

管理资产(AUM)
‪2.86 B‬USD
资金流(1Y)
‪834.65 M‬USD
股息收益率(指定)
10.68%
资产净值折价/溢价
0.1%

关于ProShares UltraPro Short QQQ

发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
费用率
0.95%
成立日期
2010年2月9日
指数追踪
NASDAQ-100 Index
管理风格
消极

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市
基金里有什么
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门151.67%
其他−7.95%
现金−43.71%
总结指标的建议。
震荡指标
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
震荡指标
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
总结
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
总结
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
总结
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
移动平均线
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入
移动平均线
中立
卖出买入
强烈卖出强烈买入
强烈卖出卖出中立买入强烈买入